2 dni, 4 sceny,

8 inspirujących ścieżek tematycznych!

5G economy & the future of IoE
industry 4.0
fintech
science to business
digital state
biotechnology & digital health
transportation, energy & environment
retail & e-commerce

5G economy & the future of IoE

Wdrożenie technologii 5G zmieni sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i podróżujemy, a także sposób działania w świecie organów rządowych i przedsiębiorstw. Będziemy coraz bardziej związani z urządzeniami, z których korzystamy, a to z kolei pozwoli na projekty typu Smart City. Im więcej jednak połączeń między urządzeniami, tym większy ich dostęp do danych o użytkowniku. Utrzymanie właściwej równowagi między prywatnością klienta a bogaceniem zakresu danych IoE już niedługo stanie się istotnym czynnikiem w planowaniu przyszłych strategii biznesowych.

Impact’18 skupi się w tej ścieżce na technologii 5G i jej wpływie na gospodarkę światową. Rozważone zostaną także problemy związane z łącznością i obsługą urządzeń, zwłaszcza w odniesieniu do życia miejskiego.

industry 4.0

Czwarta Rewolucja Przemysłowa tworzy nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Jej siłą napędową jest wszechobecna cyfryzacja, Internet of Things, coraz niższe koszty przechowywania danych, wytwarzanie przyrostowe oraz sztuczna inteligencja.

Podczas Impact’18 pokażemy, jak należy przygotować się do nadchodzących zmian. Dowiemy się, jak światowi liderzy wdrażają najnowsze rozwiązania w przemyśle.

fintech

Skala zmian w branży usług finansowych jest ogromna. Sztuczna inteligencja czy rozwiązania wspierane algorytmami, nowe sposoby identyfikacji i autoryzacji – m.in. technologie biometryczne, analiza danych, cyfrowe portfele i waluty, alternatywne platformy kredytowania umożliwiające małym przedsiębiorstwom szybką akumulację kapitału – wszystkie te usługi rewolucjonizują przemysł.

Podczas Impact’18 przeprowadzimy analizę zmian w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak rewolucja cyfrowa wpływa na konsumentów I ich sposób korzystania z usług finansowych. Spróbujemy także spojrzeć na najlepsze praktyki w dziedzinie rozwiązań regulacyjnych i ochrony bezpieczeństwa konsumentów na świecie. Wskażemy przykłady działań liderów innowacji oraz znanych graczy branżowych o ugruntowanej pozycji, którym udało zaadaptować się do zmian.

science to business

Badania naukowe i rozwój technologiczny są siłą napędową gospodarki. Zdolność do tworzenia i wykorzystania wiedzy, to fundament przewagi konkurencyjnej w biznesie oraz poprawy jakości życia.

Impact’18 będzie przestrzenią do dyskusji o miejscu nauki w innowacyjnym ekosystemie – jej roli w kreowaniu przełomowych idei, kształceniu kadr dla potrzeb gospodarki oraz inkubacji akademickiej przedsiębiorczości. Zapraszamy do niezwykłego spotkania z osobowościami świata nauki.

digital state

Cyfryzacja usług publicznych przyczynia się do rozwoju i wzrostu produktywności.

Podczas Impact’18 pokażemy przykłady tego, jak sprawnie działająca cyfrowa administracja państwa przyciąga inwestycje, pobudza przedsiębiorczość, kreuje nowe możliwości biznesowe i ułatwia życie obywateli.

biotechnology & digital health

Biotechnologia posiada kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej i przemysłu spożywczego.

W ramach Impact’18 poznamy wszystkie główne obszary działalności w branży biotechnologicznej, B&R i inwestycyjnej. Ścieżka tematyczna dotycząca biotechnologii i cyfryzacji zdrowia obejmie dyskusje na temat kwestii związanych z badaniami genetycznymi i terapiami genowymi, rolą biotechnologii w przemyśle rolniczym, a także konsekwencji coraz szerszego wykorzystania robotyki medycznej i telemedycyny.

transportation, energy & environment

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla 9 miliardów osób do roku 2050, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jest największym wyzwaniem naukowym i technologicznym, z jakim aktualnie zmaga się ludzkość.

Podczas Impact’18 zastanowimy się, jak sprostać tym wyzwaniom zwiększając konkurencyjność źródeł pochodzących z energii odnawialnych, przy równoczesnej poprawie wydajności systemów magazynowania i inteligentnych metod zarządzania sieciami energetycznymi. Omówione zostaną także sposoby wdrażania innowacyjnej infrastruktury i systemów transportowych z uwzględnieniem ich wpływu na klimat i środowisko.

retail & e-commerce

Świat handlu detalicznego oraz e-commerce przechodzi olbrzymie zmiany. Wiodący gracze na obu tych rynkach muszą pilnie śledzić najnowsze trendy, aby skutecznie zaspokajać bieżące potrzeby swoich klientów. Na skutek cyfryzacji, wielokanałowej komunikacji, konsolidacji usług oraz nieustannie wzrastających oczekiwań klientów obie te branże przechodzą gigantyczną transformację. Długotrwały, dynamiczny rozwój branży stał się przyczynkiem do wzrostu konkurencji na tym rynku.

Podczas Impact’18 szczegółowo przyjrzymy się działaniom firm, które skutecznie wprowadziły nowe modele biznesowe dobrze dopasowane do rzeczywistości, w której istnieje ciągła potrzeba innowacji technologicznych.

5G economy, IoE, industry 4.0, fintech,
science to business, digital state, energy and more