Poznaj 250+ speakerów!

Network and learn from the best!

Marcin Seniuk

Marcin Seniuk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości