Meet our speaker - Maciej Żylicz

Maciej Żylicz

Maciej Żylicz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Maciej Żylicz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej