Meet our speaker - Piotr Dytko

Piotr Dytko

Piotr Dytko

Wroclaw Research Centre EIT+

Piotr Dytko

Wroclaw Research Centre EIT+

  

BIO

Menadżer z bogatym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent Prawa na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Politologii na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz podyplomowe studia z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Przed rozpoczęciem pracy we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zarządzał jednostkami ochrony
zdrowia, zaś przez ostatnie dwa lata kierował głównym ośrodkiem badawczym grupy kapitałowej
KGHM – KGHM Cuprum.
W marcu 2018 roku Piotr Dytko został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Wrocławskiego
Centrum Badań EIT+ – jednej z największych zrealizowanych w Polsce inwestycji dotyczących
infrastruktury badawczo – rozwojowej. EIT+ to organizacja nastawiona na rozwój nowych
technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. Spółka
specjalizuje się w obszarach badawczych dotyczących biotechnologii, nanotechnologii i inżynierii
materiałowej, bioinżynierii oraz fotoniki. Piotr Dytko jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie
Spółką, tworzenie oraz realizację strategii jej rozwoju, jak również za budowanie trwałych relacji
z kluczowymi partnerami oraz grupami interesariuszy.
Łącząc swoje doświadczenia w zarządzaniu z działalnością akademicką oraz samorządową, Piotr
Dytko prowadził również zajęcia jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz
innych uczelniach niepublicznych. W latach 2006 – 2010 był radnym gminy Długołęka, a obecnie,
od 2014 r. jest radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Uczestnik oraz prelegent na licznych
konferencjach oraz kongresach tematycznych.
Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

In Impact’18 Agenda

Day I 13.06.2018 Wednesday 15:45 – 15:55
Stage: S2
Track: biotechnology & digital health
Fireside chat
“WIB: Virtual institute for tangible effects?”


Day I 13.06.2018 Wednesday 16:15 – 16:35
Stage: Challenger arena
Track: science to business
Moderated discussion
“Nurturing ideas for commercial application”